Επιστροφή ΦΠΑ

Σε συνεργασία με την εταιρεία GLOBAL Blue και την Planet Tax Free – τις μεγαλύτερες εταιρείες επιστροφής ΦΠΑ στον κόσμο – αναλαμβάνουμε την επιστροφή ΦΠΑ σε μη μόνιμους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν αγοράσει αγαθά από συνεργαζόμενα καταστήματα και έχουν το  αντίστοιχο voucher.

Σφραγίζοντας το voucher της εκάστοτε εταιρείας στο τελωνείο, περάστε από το κατάστημά μας στης αναχωρήσεις για να σας δώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό (φόρος μείον το κόστος διαχείρισης) σε μετρητά.

Τόσο η GLOBAL Blue όσο και η Planet Tax Free είναι διαθέσιμες στο κατάστημά μας:

  • Αναχωρήσεις, Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας – Μετά τα καταστήματα Duty Free

Επισκεφθείτε: https://www.globalblue.com/https://www.planetpayment.com/en/home/