Κεντρικά Γραφεία

John Kennedy 8

Λεμεσός 3106 Κύπρος

Τηλ: 24008833

Fax: 24008832